МАГИТОН СЕРВИЗ ООД 
Пловдив, ул. Софроний Врачански №19 
Магитон Сервиз ООД
Фирмата
Услуги
Цени
Екип
Подръжка
Връзки
Карта на сайта
За контакти

 

 

 

 

 

 

 

 


Подръжка
І гаранционни условия І въпроси и отговори І файлове І

Гаранционни условия


   1. Устройствата и системите да се инсталират и съхраняват в закрити помещения при следните атмосферни условия:
   -относителна влажност на въздуха: до 70%;
   -температура на околната среда: от 10 до 25 ;
   -отсъствие на прах и агресивни примеси, киселини, основи и други химически вещества, влизащи в реакция с метали или пластмаси;
   -отсъствие на силни електростатични полета;
   2. Устройствата и системите да се монтират в положението, указано от фирмата, далеч от уреди със силно топлинно, електростатично или електромагнитно излъчване.
   3. Включването в електрическата мрежа, както и между отделните компоненти на системата да се осъществява с надеждна връзка, с приложените от фирмата кабели и съединителни елементи. Напрежението на мрежата трябва да бъде със следните параметри:
   -напрежение: 220 V;
   -честота: 50 Hz;
   -допустимо отклонение от параметрите: 10%.
   4. Върху устройствата и системите не трябва да се поставят предмети, които биха довели до затрудняване на вентилацията и топлообмена.
   -Фирма "Магитон Сервиз ООД" гарантира, че устройствата и системите, посочени в гаранционната карта, ще изпълняват своите функции безотказно през посочения период от време.
   -Фирма "Магитон Сервиз ООД" се задължава да отстрани безплатно всяка повреда, възникнала по време на гаранционния срок или да извърши замяна на устройство или модул (задължително в заводска опаковка и комплектация) при положение, че повредата е неотстранима, за възможно най-кратък срок от време в сервиза на фирмата. При спиране от производство или внос, замяната е с устройство или модул от най-близък клас и характеристика.
   -Тази гаранция не покрива повреди, получени при транспортиране, лошо съхранение, инциденти или природни бедствия, както и повреди, получени от некомпетентна намеса при свързване на устройствата и модулите, неправилна настройка на системите или в резултат на експлоатация при условия, различни от посочените.
   -Консумативите и компонентите със зададен от завода-производител ресурс, след изчерпването му нямат гаранция.

                                   ВАЖНО!!!
   1. Гаранцията не важи в случаите, когато са разлепени или повредени фирмените лепенки, поставени на задната страна на устройствата и системите или гаранционния знак на съответния модул.
   2. Фирма "Магитон Сервиз ООД" гарантира работоспособността на устройствата и системите (hardware), като не поема никаква отговорност за проблеми, произлизащи от приложните програми (software) на потребителя. Фирма "Магитон Сервиз ООД" не носи абсолютно никаква отговорност при загуба на информация от некомпетентна работа с приложните програми, заразяване с вируси или повреди, причинени от неспазване на гаранционните условия, като не носи и материална отговорност за загуби, причинени от прекъсване на работата със съответните системи или устройства, поради изброените причини. Проблеми от подобен характер се отстраняват само срещу заплащане.
   -Гаранцията не е валидна при повреди, причинени от други модули и системи, използвани съвместно със закупената от "Магитон Сервиз ООД" техника.
   -Отстраняването на повреди, получени в резултат на неспазване на посочените условия за инсталиране, съхранение и употреба, както и на системи, излезли от гаранционния срок или системи, закупени от други фирми се извършва за сметка на клиента.

 

Работно време

Понеделник - Петък
09:00 - 18:30

Събота
10:00 - 14:00

Неделя
почивен ден

Телефони

тел.: 032 622 801

тел.: 032 622 802

факс: 032 622 802

Гореща линия

тел.: 088 9300456

тел.: 088 9300459

тел.: 088 9300455

© 2001 Магитон Сервиз ООД. Всички права запазени.